News // May 8th, 2019

XBT POVIDER TAR NÄSTA STEG I INTEGRATIONEN MED COINSHARES: UTSER RYAN RADLOFF TILL VD

Share

STOCKHOLM – 8 MAJ, 2019 – Styrelsen för XBT Provider är glada att meddela utnämningen av Ryan Radloff som VD som ett nästa steg i färdigställandet av integrationen med CoinShares koncernen.

Radloff, som är VD och koncernchef på CoinShares moderbolaget för XBT Provider, kommer att leda bolaget på de sista stegen av integrationsprocessen som färdigställs genom ett varumärkesbyte från XBT Provider till ”Coinshares ETP:s” under slutet av sommaren.

”Investerare efterfrågar ett ökat produktutbud som sträcker sig bortom våra rötter i bitcoin, och allt sedan vi blev en del av CoinShares familjen för lite över 18 månader sedan så har vi lanserat ETP:s som erbjuder exponering mot tre nya kryptotillgångar på två handelsplatser. Nu har vi mycket mer på lut inför framtiden, men vi har en liten men viktig bit att klara av först; som en del av vår framgång så har vi växt ur varumärket XBT Provider, som ju i sig själv refererar till ISO koden för bitcoin. Därav kan förväntas att se det namnet sakta men säkert försvinna till förmån för ”CoinShares ETP:s under loppet av sommaren”, säger Daniel Masters, styrelseordförande för XBT Provider.

Styrelsen vill även tacka Laurent Kssis, avgående VD för XBT Provider, för hans hårda arbete och ledning under de senaste åren.

Investerare kommer inte att märka av någon disruption under perioden, styrelsen ämnar enbart delge intressenter information om varumärkesbytet i god tid.  

Common Investor Questions

How Do I Trade?

The tracking ETPs are traded in the same manner as any share or instrument listed on Nasdaq Stockholm (in the case of BTC and ETH), or the Nordic Growth Market (in the case of LTC and XRP). To invest, you need an account, which is obtained through your bank, advisor or online broker. The products are traded during normal opening hours except holidays (NGM). More questions? Please contact your advisor, brokerage or bank.

What Backs the Products?

We buy the relevant amount of bitcoin, ether, litecoin or XRP upon issuance of a new certificate which ensures that we are always 100% hedged and able to support the outstanding value of the product. This means that our assets (as well as liabilities to Certificate-holders) follow the price of bitcoin and ether. Additionally, the certificates are guaranteed by CoinShares (Jersey) Limited.

Where Can I Trade?

If your current advisor, broker or bank is unable to help, you can contact Mangold Fondkommission. Mangold Fondkommission is a Stockholm based Brokerage and Investment bank. As a member of the exchanges, the company assists XBTProvider with clearing services and acts as a liquidity provider for our products. To open an account or for general inquiries please call +46 8 50301550 or visit http://www.mangold.se.

Have more questions?

Click here for access to all product fact sheets.

Show Me the Fact Sheets

Sign up for our mailing list to receive product news & updates.

Sign up For Product Updates:

Subscribe